ثواب خواندن سوره الحاقه
توسط : aftab

پیامبر(ص)فرموده اند:«کسی که این سوره را بخواند خداوند حساب او را در روز قیامت آسان میکند.»

امام باقر(ع)نیز فرموده اند:«سوره ی حاقه را زیاد بخوانید؛زیرا خواندن آن در نمازها نشانه ی ایمان به خدا و پیامبر اوست.

سه شنبه 27/6/1386 - 21:23
پسندیدم 0
UserName