زمین
توسط : aftab

آیا می دانید کراولر چیست؟

کراولر ماشینی است که شاتل فضایی را به سکوی پرتاب میبرد.چیزی که جالب است،سرعت حرکت کراولر است.سرعت آن 6/1 کیلومتر در ساعت است.کراولر ها بزرگترین وسیله نقلیه ساخته شده بدست انسان است و حدود 000/000/3کیلوگرم را حمل میکنند.

سه شنبه 27/6/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName