سخنان بزرگان
توسط : ادیسه

ضزب المثل های کوتاه ، به دنبال تجربه های طولانی به وجود آمده اند . سروانتس

سه شنبه 27/6/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName