وب جهاني چگونه كار مي كند؟
در حال حاضر اينترنت و معروف ترين تجلي آن يعني وب جهاني را مي توان به اولين مدل ماشين فورد تشبيه كرد. اينترنت، ما را به هر جايي از فضاي مجازي مي برد و مطمئنا اين پديده سرگرم كننده بوده و سريع تر از ارسال نامه هاي پستي توسط اسب هاي قديمي است. هيچ كس نمي تواند تصور كند كه وب ممكن است به چه صورت درآيد يا چه تاثير بزرگ و فراگيري به آينده ي جهان خواهد گذاشت. مانند كسي كه يك قرن قبل وقتي اولين مدل ماشين فورد را مي ديد كه از يك جاده خاكي پت پت كنان مي آيد، نمي توانست تصور كند كه اتومبيل براي جامعه ي مدرن [امروز] چه اهميتي مي تواند داشته باشد. شبكه ي اينترنت تاكنون بر روي آموزش، تجارت و ارتباطات شخصي تاثير گذاشته است وو نهايتا قادر به برآورده كردن وعده اي است كه گوتنبرگ داده بود: «هر كس مي تواند يك ناشر شود. » [در حال حاضر] هر كسي مي تواند عقايدش را به جهان ارائه دهد بي آنكه نشر پرهزينه اي را تقبل كرده، انتشاراتي داشته و يا در اين راستا به هر چيز ديگري كه مي توان اشاره كرد دسترسي داشته باشد. اينترنت همچنين مي تواند ما را به نوعي سيب زميني تبديل كند. يعني موجوداتي بي رنگ و رو با ماهيچه هايي شل و استخوان هايي ضعيف، كه هرگز خانه هايشان را ترك نمي كنند چون هر چيزي از كار گرفته تا خريد بر روي وب موجود است. در حقيقت [فعلا]ِ اين شانس وجود دارد كه وب بر روي چيز هايي كه ما مي توانيم تصورش را بكنيم تاثير مي گذارد. ما مطمئن نيستيم كه اولين مدل ماشين، فكر رانندگي در فيلم ها و يا تحويل غذا توسط ماشين را به وجود آورده باشد. در آن زمان حتي اين نگراني كه ماشين چه تاثيري مي تواند بر روي شغل درشكه سواري داشته باشد نيز به ذهن نزديك نبود. البته ما قصد نداريم تا به پيش بيني دنياي واهي يا غيرواهي كه توسط وب به وجود مي آيد بپردازيم. اما چنين نيز برداشت نمي شود كه وب آنچنان جهش بزرگي باشد كه تغييرا ت غير قابل برگشتي را در جامعه پديد آورد. اما در حال حاضر چيزي كه وب هست يك روش ارزان و سريع براي ارسال پيغام بوده و حتي تماس هايي كه نقاط دوردست گرفته مي شود را نيز تقبل مي كند. وب راه خوبي براي يافتن اطلاعات درباره ي انجام دادن امتحان ويا تضعيف روحيه ي حريفان خود است. شما مي توانيد تعداد زيادي نرم افزار خوب را به طور رايگان و يا خيلي ارزان از وب تهيه كنيد و نيز افرادي را ملاقات كنيد و يا با اشخاصي دوست شويد كه هرگز در تمام چيزهاي اندك، بد نيستند. مرور و جستجو دو استفاده ي وب هستند كه بيش از همه معمول مي باشند. اين دو كاربرد، كمي شبيه هم هستند اما مرور، اغلب يك فعاليت علت و معلولي و پيوسته است كه آن را مي توان به موج سواري در بستر يك رودخانه تشبيه كرد. عمل مرور مملو از رويدادهاي خوش يمن است. جستجو، بيرون كشيدن تمام توقف ها به طور جدي و منظم است كه با استفاده از صدها امكان ياري دهنده انجام مي شود.

سه شنبه 27/6/1386 - 20:31
پسندیدم 0
UserName