احمقانه
توسط : jadval
اگر پنجاه میلیون نفر به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند، آن چیز همچنان احمقانه است. آناتول فرانس
سه شنبه 27/6/1386 - 17:10
پسندیدم 0
UserName