گناه
توسط : jadval
گناه فقط در آزردن بی دلیل دیگران است ، باقی گناهان مهملاتی من درآوردی اند ! رابرت آنسون هاین‌لاین
سه شنبه 27/6/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName