آداب غذا خوردن
توسط : بر ز خ

سلام

 امام علی(ع) و آداب غذا


 هرکس در هنگام شروع خوردن غذا یا نوشیدنی

نام خدا را به زبان آورد و در پایان ، خدا را حمد و سپاس گوید ، هرگز درباره

نعمت آن خورا ک از او سؤال نخواهد شد .

امام علی ( ع ) : غذایتان را با نمک آغاز کنید اگر چه مردم می دانستند که

نمک چه فوایدی دارد آن را بر پادزهر مجرب ترجیح می دادند .

امام علی (ع ) :غذای داغ را سرد کنید زیرا غذای داغی در برابر پیامبر

نهاده شد آن حضرت فرمود : بگذارید تا سرد شود .

سه شنبه 27/6/1386 - 16:45
پسندیدم 0
UserName