عبادت به نماز و روزه بسيار نيست...
توسط : Vistaaaaa
امام رضا عليه السلام ميفرمود: عبادت  به نماز و روزه بسيار نيست ، همانا عبادت انديشيدن در امر خداى عزوجل است .
سه شنبه 27/6/1386 - 16:17
پسندیدم 0
UserName