كنستانتين
توسط : alkapon
گر چه از آتش دل چون خُم ِ مي در جوشم
مُهر بر لب زده خون مي خورم و خاموشم
سه شنبه 27/6/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName