از شخصي ميپرسند چرا درس ميخوني.
توسط : raki
از شخصي ميپرسند چرا درس ميخوني. ميگه ميخونم تا دکتر بشم مطب بزنم پول در بيارم برم نيسان بخرم کار کنم
سه شنبه 27/6/1386 - 15:11
پسندیدم 0
UserName