بغض
توسط : hamid9335
بغض هم برای خودش رویایی داشت...

دلش میخواست لبخند بزند ولی نمیتوانست ...

از همان نزدیکی بوی باران را حس کرد...

بغض ترک خورد و............

نم نم بارید
سه شنبه 27/6/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName