تفسیر سوره ی کوثر...
توسط : kaniz emam zaman

بسم الله الرحمن الرحيم
انا اعطیناک الکوثر*فصل لربک و انحر*ان شانئک هو الابتر

همانا ما به تو خیر کثیر عطا کردیم.پس برای پروردگارت نماز گزارو(شتر)قربانی کن.همانا دشمن تو بی نسل و دم بریده است
 

 
نکته ها:
کوثر الهی،به جنسیت بستگی ندارد؛فاطمه،دختر بود اما کوثر شد.به تعداد کثیر بستگی ندارد؛فاطمه،یک نفر بود اما کوثر شد.آری خداوند می تواند کم را کوثر و زیاد را محو کند.
 
خداوند از اولیای خود دفاع می کند.به کسی که پیامبر را بی عقبه می شمرد،پاسخ قولی و عملی می دهد.وجود فاطمه پاسخ عملی و جمله«هوالابتر»پاسخ قولی است.خداوند نه تنها از اولیای خود،بلکه ازهمه ی مؤمنان دفاع می کند؛«ان الله یدافع عن الذین آمنوا»(1)
 
 
هدیه کننده خداوند،هدیه گیرنده پیامبر و هدیه شده فاطمه است.لذا عبارت«انا اعطیناک الکوثر»به کار رفته که بیانگر عظمت خداوند و بزرگی اوست
 
هر چه ضربه به دین و مقدسات دینی شدیدتر باشد،دفاع هم باید قوی تر باشد.به پیامبر اسلام جسارت های زیادی کردند و او را ساحر،کاهن،شاعر و مجنون خواندند که همه آن ها به نحوی در قرآن جبران شده است.
 
به پیامبر گفتند:«انک لمجنون»(2)تو جن زده ای،ولی خداوند فرمود:«ما انت بنعمة ربک بمجنون»(3)به لطف الهی تو مجنون نیستی.
 
به آن حضرت گفتند:«لست مرسلا»(4)تو فرستاده خدا نیستی،خداوند فرمود:«و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له»(7)ما به او شعر نیاموختیم و برای او سزاوار نیست.
 
گفتند:این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازار راه می رود:«و قالوا ما لهذا الرسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق»(8)خداوند فرمود:پیامبران پیش ازتو نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند:«و ما ارسلناک قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق»(9)
 
به آن حضرت ابتر گفتند،خداوند فرمود:«ان شانئک هوالابتر»
 
آری،پاسخ کسی که به اشرف مخلوقات ابتر بگوید،آن است که خداوند به او کوثری عطا کند که چشم همه خیره و عقل همه مهبوت شود.
 
 
خداوند مصداقی برای کوثر در آیه نیاورد تا همچنان مبهم بماند تا شاید اشاره به این باشد که عمق برکت کوثر عطا شده حتی برای خود پیامبر اکرم در هاله ای از ابهام است
 
 
پیام ها:
 
10_دستورات دینی،مطابق عقل و فطرت است.عقل تشکر از نعمت را لازم می داند،دین هم به همان فرمان می دهد.«فصل لربک»
11_چون عطا از اوست:«انا اعطینا»تشکر هم باید برای او باشد.«فصل لربک»
12_قربانی کردن،یکی از راههای تشکر از نعمت های الهی است.(زیرا محرومان به نوایی می رسند.)«وانحر»
13_هر کس بامش بیش برفش بیشتر.کسی که کوثر دارد،ذبح گوسفند کافی نیست باید شتر نحر کند و بزرگترین حیوان اهلی را فدا کند.«والنحر»
 
 
سوره ی کوثر:الکوثر=خیر کثیر،انحر=قربانی کن،شانئک=دشمن خشمگین تو،الابتر=کسی که نسلی ندارد.

رمضان
 

سه شنبه 27/6/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName