عشق
توسط : hamid9335
عشق ناتمام میگوید: من تو را دوست دارم چون به تو نیاز دارم .
عشق تمام میگوید: من به تو نیاز دارم چون تو را دوست دارم .
سه شنبه 27/6/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName