غرورت را بشكن
توسط : raki
غرورت را براي كسي كه دوستش داري بشكن ولي دل كسي را كه دوستش داري به خاطر غرورت نشكن
سه شنبه 27/6/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName