الهی نامه
توسط : hamid9335

نی از تو حیات جاودان می‏خواهم
نی عیش و تنعم جهان می‏خواهم
نی کام دلت راحت جان می‏خواهم
هر چیز رضای توست آن می‏خواهم

سه شنبه 27/6/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName