نا مردمی
توسط : hamid9335
در آن شهری كه مردانش عصا از كور می دزدند

من از نا باوری اینجا محبت آرزو كردم
سه شنبه 27/6/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName