ضرر
توسط : hamid9335
هیچ وقت کاری نکن که ضررش به خودت برسه.
حتی چاقو هم هیچ وقت دسته خودش رو نمی بره...!!!
سه شنبه 27/6/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName