آزادی
توسط : hamid9335
*بزرگترین آزادی بشر ، توانایی تصمیم گیری و انتخاب نگرش های خویشتن است.
سه شنبه 27/6/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName