روزه مستحبى
توسط : hamid9335

امام صادق عليه السلام فرمود:

هر كس كار نيكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

سه شنبه 27/6/1386 - 14:9
پسندیدم 0
UserName