من غزل گفتم برایت
توسط : hassankamali

من غزل گفتم برایت

یک غزل از عشق و امید

بهترین موزیک و ساختم

تا صداش بره تا خورشید

من با اون برق نگاهت

این غزل رو تازه کردم

بهترین موزیک عشق رو

روی اون پیاده کردم

من برات ترانه گفتم

تا تو برگردی دوباره

با همین ساز قشنگم

واست خوندم عاشقانه

من به پای تو نشستم

بغض این شعرو شکستم

واسه اون لبخند شیرین

متنمو از سر نوشتم

حالا این غزل شکسته

چشم امیدم و بسته

تک و تنها ، پیر و خسته

یه گوشه تنها نشسته

سازمم دیگه شکسته

تو گلوش صداشو بسته

ولی باز سیمهای کهنش

به عشقت همیشه مسته

سه شنبه 27/6/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName