حديث
توسط : mohsen music

تا سخن نگفته اي اختيار سخن در دست توست

اما تا سخن راندي تو در اختيار سخني

حضرت علي (ع)
سه شنبه 27/6/1386 - 13:41
پسندیدم 0
UserName