دعاى روزهاى ماه مبارك رمضان
توسط : mak_mahz
دعاى روزهاى ماه مبارك رمضان دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان ------------------ اَللّهُمَّ لا' تَخذُلنى فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصيَتِكَ وَ لا' تَضرِبنى بِسِيا'طِ نَقِمَتِكَ وَ زَحزِحنى فيهِ مِن مَوجِبا'تِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَ ‏اَيا'ديكَ يا' مُنتَهى' رَغبَةِ الرَّاغِبين.‏ خداوندا! مرا در اين روز به واسطه ارتكاب عصيانت خوار مساز و به ضرب تازيانه قهرت كيفر مكن و از ‏موجبات خشم و غضبت، دورم گردان به حق احسان و نعمتهاى بى شمارت اى منتهاى آرزوى مشتاقان!‏ -------------------------------------- دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان ---------------------------- اَللّهُمَّ اَعِنّى فيهِ عَلى' صِيا'مِهِ وَ قِيا'مِهِ وَ جَنِّبنى فيهِ مِن هَفو'اتِه وَ ا'ثا'مِه وَ ارزُقنى فيهِ ذِكرَكَ بِدَوا'مِه بِتَوفيقِكَ يا' ‏ها'دِيَ المُضِلّينَ.‏ خداوندا! در اين روز مرا بر روزه گرفتن و اقامه نماز يارى كن و از لغزشها و گناهان دورم ساز و ذكر دائم ‏‏(كه تمام روز به ياد تو باشم) نصيبم فرما به حق توفيق و بخششت اى رهنماى گمراهان عالم!‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:59
پسندیدم 0
UserName