*****دلتنگي*****
توسط : zebayeman

زيباي من

 

دلتنگي ام

               را

                    با

                        كدام

                خيابان

         هم 

  آواز

        شوم؟

سه شنبه 27/6/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName