فيلم كنسرت «شجريان» منتشر مي شود
توسط : mak_mahz
محمدرضا هنرمند : فيلم كنسرت «شجريان» منتشر مي شود ‏ ‏ ‏ فارس: كنسرت «محمدرضا شجريان» به همراه گروه آوا به صورت فيلم توسط «محمد رضا هنرمند» منتشر ‏مي شود. ‏ ‏«محمد رضا هنرمند» كارگردان گفت: اين فيلم كه به صورت صوتي و تصويري در بازار موسيقي منتشر مي ‏شود، هم اكنون در مرحله تدوين قرار دارد و با اتمام آن به خواست استاد «شجريان» انتشار مي يابد. ‏ وي افزود: زمان انتشار اين اثر مشخص نيست. در واقع تاريخ انتشار را خود «شجريان» مشخص مي كند.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:54
پسندیدم 0
UserName