خيانتهاي خالق شرلوك هولمز فاش شد
توسط : mak_mahz
خيانتهاي خالق شرلوك هولمز فاش شد ‏ ‏ ‏ مهر: خيانتهاي «سر آرتور كانن دويل» به همسرش در نامه هايي كه از او منتشر شده است فاش شد. ‏ به گزارش گاردين، پس از گذشت 70 سال از مرگ كانن دويل، نامه ها و زندگينامه خالق شرلوك هولمز پرده ‏از خيانتهاي وي به همسرش به خاطر يك دختر جوان برداشت.«آندرو لي ست» نويسنده زندگينامه آرتور كانن ‏دويل، با ضميمه كردن نامه ها و ديگر اسناد معتبر به اين كتاب مي نويسد: آرتور در همان زماني كه با همسر ‏خود زندگي مي كرد عاشق يك دختر جوان شد. بعد از مدتي زنش از اين رابطه پنهاني خبردار و دچار بيماري ‏شديدي شد و سپس از دنيا رفت. اين عمل آرتور چنان بي شرمانه بود كه حتي خانواده او - از جمله مادرش - ‏هم از اين كار آشفته و خشمگين شده بودند. ‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:53
پسندیدم 0
UserName