جنگ عراق فقط براي نفت بود
توسط : mak_mahz
جنگ عراق فقط براي نفت بود ‏ ‏ ‏ شبكه خبر دانشجو - رئيس سابق خزانه داري آمريكا كه سابقه كار با شش رئيس جمهور سابق آمريكا را در ‏كارنامه خود دارد، با دروغگو خواندن بوش، اولين هدف وي را از حمله به اين كشور، تسلط بر منابع نفت آن ‏عنوان كرد. ‏ روزنامه تايمز به نقل از «آلان گرين اسپان» كه اكنون مشاور اقتصادي نخست وزير انگليس است در كتابي ‏كه خاطرات او را چاپ كرده است، مي نويسد: بوش نه تنها به خاطر به فلاكت كشاندن اقتصاد آمريكا، بلكه به ‏خاطر خونهايي كه به طمع نفت ريخته است، بايد محاكمه شود. ‏ گرين اسپان گفته است: عذاب وجدان مرا فرا گرفته است، چرا كه از لحاط سياسي براي من دردسر ايجاد ‏خواهد شد كه به همه مردم جهان ثابت كنم، آنچه بوش به خاطر آن صدها هزار نفر را به كشتن داد، فقط به ‏خاطر نفت بود.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:52
پسندیدم 0
UserName