تدوين استاندارد ميكروب شناسي آب استخرهاي شنا
توسط : mak_mahz
تدوين استاندارد ميكروب شناسي آب استخرهاي شنا‏ بجنورد - خبرنگار قدس: مدير كل تدوين استاندارد گفت: استاندارد ملي ويژگيهاي ميكروب شناسي آب استخر ‏شنا براي تعيين كيفيت بهداشتي تدوين شد.‏ عبدالرحمان پور حبيبي افزود: آب استخرهاي شنا نه تنها دريافت كننده مواد دفعي بدن مانند ترشحات بيني، ‏بزاق دهان،عرق و پوست مرده بدن مي باشد، بلكه گرد و خاك موجود بر روي پوست و انوع لوسيونها و ‏كرمهاي مختلف بدن نيز ممكن است وارد آب شده و بهداشت شناگران را به مخاطره مي اندازد.‏ وي از تجديد نظر ويژگي ميكروب شناسي آب خبر داد و خاطر نشان كرد: اين استاندارد نخستين بار در سال ‏‏1352 تهيه و براساس پيشنهادهاي رسيده براي ششمين بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:50
پسندیدم 0
UserName