يك مخترع مشهدي: تحقق دولت الكترونيك گامي براي رسيدن به شهر بهشت است
توسط : mak_mahz
يك مخترع مشهدي: تحقق دولت الكترونيك گامي براي رسيدن به شهر بهشت است خراسان امروز: مخترع جوان مشهدي گفت: تحقق دولت الكترونيك گامي براي رسيدن به آرمان شهر بهشت ‏مي باشد.محمدرضا صاحبكار با بيان اين مطلب افزود: با توجه به موفقيت جوانان مشهدي در زمينه فناوري ‏اطلاعات براي تحقق آرمان شهري با عنوان شهر بهشت، بايد دولت الكترونيك را در مشهد محقق نمود.‏ صاحبكار به ايجاد انجمن مخترعان اشاره كرد و اظهارداشت: براي شناخت بيشتر مخترعان مشهدي از ‏يكديگر و تبادل اطلاعات ميان آنان بايد انجمني براي اجماع آنان و نيل به اين اهداف تشكيل شود
سه شنبه 27/6/1386 - 12:49
پسندیدم 0
UserName