تكذيب شايعه شيوع بيماري ويروسي شبه اسهال نوزادان
توسط : mak_mahz
تكذيب شايعه شيوع بيماري ويروسي شبه اسهال نوزادان ‏ خراسان امروز - اعلمي: شايعه خبر شيوع بيماري ويروسي شبه اسهال نوزادان در مشهد تكذيب شد. طي چند ‏روز گذشته، چند تن از شهروندان مشهدي در تماسهاي مختلف با خراسان امروز از گسترش و شيوع يك ‏بيماري ويروسي در اين شهر خبر دادند كه اين موضوع موجب نگراني خانواده هاي بسياري در اين شهر شد.‏ در اين رابطه خبرنگار ما طي تماس با مسؤولان بيمارستان فوق تخصصي دكتر شيخ در خصوص صحت و ‏سقم اين شايعه خواستار توضيح بيشتري شد. اين موضوع از سوي مسؤولان اين بيمارستان تكذيب ‏گرديد.سرپرستار اورژانس بيمارستان دكتر شيخ در اين باره ضمن تكذيب شيوع هر نوع بيماري ويروسي شبه ‏اسهال نوزادان، روند اين بيماري را طبيعي ذكر كرد و گفت: تلفات ناشي از اين بيماري نسبت به سال گذشته ‏هيچ گونه افزايشي نداشته است.وي كه حاضر به ارائه آمار مرگ و مير ناشي از اسهال بيماران در اين ‏بيمارستان نبود، اظهار داشت: تلفات مرگ و مير نوزادان در شهريورماه سال جاري هيچ افزايشي نسبت به ‏سال گذشته نداشته است.ثابتي يادآور شد، برخي از مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري اسهال بر اثر غفلت ‏والدين و تعلل آنان در انتقال نوزادان بيمار به اين بيمارستان است و هيچ ربطي به شيوع بيماري خاصي ‏ندارد.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:48
پسندیدم 0
UserName