محدودیت تازه برای رسانه ها
توسط : mak_mahz
محدودیت تازه برای رسانه ها‏ از این پس مطبوعات تنها مجاز به اخبار احزابی هستند که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دریافت کرده ‏اند.‏ از این پس مطبوعات تنها مجاز به اخبار احزابی هستند که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دریافت کرده ‏اند. ‏ علیرضا افشار معاون جدید سیاسی وزیر کشور با اعلام این خبر گفت؛ استفاده مطبوعات و سایر رسانه ها از ‏عنوان احزاب و تشکل های سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ندارند، مجاز نیست و برای ‏این منظور به زودی فهرست احزاب و تشکل های سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانه ها ارسال ‏خواهد شد.‏ به گزارش مهر، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشت؛ ‏در این جلسه، یک مورد صدور پروانه فعالیت برای یک تشکل سیاسی و سه مورد موافقت با تاسیس سه ‏تشکل سیاسی به تصویب رسید، همچنین تذکرات لازم برای اصلاح عنوان و ماهیت به چهار حزب و تشکل ‏سیاسی مورد توافق قرار گرفت و به شکایت یک حزب رسیدگی شد.افشار افزود؛ در این جلسه تاکید شد ‏انجمن های اسلامی که مایلند فعالیت سیاسی داشته باشند، باید مجوز لازم را از کمیسیون ماده ۱۰ دریافت ‏کنند.به گفته افشار، دعوت از اندیشمندان و صاحبنظران برای طرح مباحث اخلاق سیاسی و جلوگیر ی از ‏هتک حرمت ها و بداخلاقی های سیاسی به ویژه در ایام انتخابات نیز مورد بررسی قرار گرفت.‏ روزنامه اعتماد‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:41
پسندیدم 0
UserName