«تبريز» لرزيد
توسط : mak_mahz
‏«تبريز» لرزيد ‏ ‏ ‏ زلزله اي به قدرت 4/4 ريشتر در مقياس امواج دروني زمين، صبح روز گذشته شمال شرقي تبريز را ‏لرزاند. ‏ به گزارش ايسنا، براساس اعلام شبكه لرزه نگاري تبريز وابسته به مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، اين ‏زلزله ساعت 8 و 50 دقيقه صبح رخ داد. ‏ همچنين عمق اين زمين لرزه 12 كيلومتر، با مختصات طول جغرافيايي 4/46 درجه شرقي و عرض ‏جغرافيايي 1/38 درجه شمالي است. پس از وقوع اين زلزله، برق مناطقي از تبريز براي ساعاتي قطع شد.‏ فرماندار تبريز و رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه اين شهر اظهار داشت: تاكنون هيچ خسارت جاني و مالي در ‏پي وقوع زلزله در شهرهاي تبريز و ايلخچي، باسنج، سردرود و خسروشهر گزارش نشده است. ‏ محمدعلي ذبيحيان تصريح كرد: ستاد حوادث غيرمترقبه تبريز آماده است در اولين فرصت نسبت به كنترل ‏وضعيت بحراني و يا خسارت احتمالي اقدام كند.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName