تحقيقي در خصوص رنگ پوست و مو
توسط : mak_mahz
تحقيقي در خصوص رنگ پوست و مو ‏ ‏ ‏ در حوالي امروز: سطح بدن بسياري از موجودات پوشيده از مو است و اگر هم بدن جانوري بدون مو باشد، ‏پوست بدنش داراي رنگ خاصي است كه آن را از ساير حيوانات متمايز مي كند. ‏ حتي انسانها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و موهاي سرشان داراي رنگ است. آيا تا به حال اين سؤال برايتان ‏پيش آمده كه يك گربه پلنگي چرا بدنش به اين رنگ است و موهاي موجود بر سطح اين گربه سان از چه ‏قاعده منظمي تبعيت مي كنند كه با اين نظم و ترتيب اشكال پلنگي را روي بدن صاحب خود به وجود مي ‏آورند؟ ‏ رنگدانه ملانين كه عامل اصلي رنگ پوست و مو در پستانداران است، در سلولهاي خاصي به نام ملانوسيت ‏ها توليد شده و بعد از آن در ميان ديگر سلولها پخش و توزيع مي شود. با اين حال تمامي سلولهاي موجود در ‏لايه هاي پيچيده پوست داراي رنگدانه نمي شوند و پخش رنگدانه ها داراي قاعده اي خاص است. ‏ محققان مركز تحقيقات زيست شناسي كاتانوس و بيمارستان جنرال ماساچوست تحقيقي را به انجام رسانده اند ‏كه به سؤال فوق پاسخ مي دهد و روشن مي سازد ملانين به چه نحوي به مكان مناسب و مخصوص تحويل ‏داده مي شود. ‏ به گفته محققان، سلولهاي دريافت كننده رنگدانه به ملانوسيت ها مي گويند كه ملانين را در كجا تخليه كنند و ‏نحوه اين مبادله اطلاعات و دريافت محموله روشنگر الگوهاي ارسال رنگدانه در بدن است. ‏ در واقع سلولهاي دريافت كننده رنگدانه همانند طرحهاي رنگ نشده داخل مدلهاي نقاشي كودكان عمل مي ‏كنند، در حالي كه اين سلولها رشد مي كنند تصويري را شكل مي دهند كه در ابتدا فاقد رنگ است، اما پس از ‏آن ملانوسيت ها كار خود را شروع كرده و همانند مواد رنگي شروع به رنگ آميزي سلولهاي گيرنده مي ‏كنند. ‏ در انسانها ملانين در داخل سلولهاي پوست و مو تخليه مي شود، اما بعضي ديگر از جانوران همانند موش، ‏پوست بدنشان بي رنگ باقي مي ماند و به عوض موها رنگ مي گيرند. با وجودي كه اطلاعات بسيار جالبي ‏در خصوص نحوه رنگ آميزي پوست و مو كشف شده است، اما ساز و كار دقيق مبادله اطلاعات و ارسال ‏ملانين به نقطه متقاضي و سپس تخليه دقيق آن هنوز ناشناخته باقي مانده و محققان سعي دارند اينك بفهمند كه ‏طبيعت به چه نحو اين كار را دقيق تر از هر سامانه ماشيني و رايانه اي انجام مي دهد. ‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:38
پسندیدم 0
UserName