اختصاص بودجه ويژه دولت براي تأمين مسكن محرومين سراسر كشور ‏
توسط : mak_mahz
اختصاص بودجه ويژه دولت براي تأمين مسكن محرومين سراسر كشور ‏ ‏ ‏ دولت مبلغ هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد ميليون ريال جهت تأمين مسكن محرومين سراسر كشور در اختيار ‏بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داد.دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: با تصميم نماينده ويژه ‏رئيس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي، مبلغ هشتاد و پنج ‏ميليارد و هفتصد ميليون ريال با عنوان «حساب 100 حضرت امام خميني (ره) تأمين مسكن محرومين ‏سراسر كشور (درآمد هزينه)» در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه و ‏برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ ‏شده است. ‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName