شوراي نگهبان طرح تغيير ساعت رسمي كشور را تأييد كرد
توسط : mak_mahz
شوراي نگهبان طرح تغيير ساعت رسمي كشور را تأييد كرد ‏ ‏ ‏ شوراي نگهبان قانون اساسي طرح يك فوريتي تغيير ساعت رسمي كشور را مغاير با شرع مقدس و قانون ‏اساسي ندانست.به گزارش مهر، در جلسه اخير شوراي نگهبان، مصوبه روز 31 مرداد 1386 مجلس شوراي ‏اسلامي در خصوص تغيير ساعت مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي نگهبان آن را مغاير شرع و ‏قانون اساسي ندانستند.بر اساس اين مصوبه، ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردين ‏يك ساعت به جلو كشيده مي شود و در ساعت 24 روز سي ام شهريور ماه به حال سابق بر مي گردد. ‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName