ارايه كارت شناسايي ملي از چند روز ديگر الزامي مي شود ؛اين كارت، هويت شماست
توسط : mak_mahz
ارايه كارت شناسايي ملي از چند روز ديگر الزامي مي شود ؛اين كارت، هويت شماست ‏ -------------------------- ‏ ‏* محمد رضايي اول مهرماه زمان اجرايي شدن و الزامي بودن استفاده مردم از كارت شناسايي ملي در ادارات است. ‏ ---------------------------- به گفته مسؤولان وزارت كشور و سازمان ثبت احوال، تمام امور بانكي، بيمه اي و دريافت خدمات از ادارات، ‏نهادها و سازمانهاي دولتي از اول مهرماه به بعد فقط با ارايه كارت شناسايي ملي و كد ملي افراد امكان پذير ‏خواهد بود.‏ الزامي شدن استفاده از كارت شناسايي ملي در حالي به ادارات و سازمانهاي دولتي ابلاغ شده است كه هنوز ‏براساس آمار سازمان ثبت احوال بيش از 18 درصد از افراد واجد شرايط دريافت كارت شناسايي ملي اين ‏كارت را دريافت نكرده و حتي برخي از آنان از كد ملي خودشان در سامانه سجلي وزارت كشور هيچ گونه ‏اطلاعي ندارند. ‏ كند بودن فرآيند صدور كارت شناسايي ملي، پيچيده بودن بوروكراسي ادارات پست و دفاتر خدمات ارتباطي ‏در مرحله دريافت اصلاحات و تكميل فرم درخواست صدور كارت شناسايي ملي از جمله گلايه هاي مردم در ‏گفت و گو با گزارشگر قدس بوده است. ‏ ------------------------------- ‏* يك سال در انتظار كارت شناسايي ملي!--------------------------‏ امير حسين پناهي يكي از مراجعان اداره ثبت احوال كه براي رفع ايراد كارت شناسايي ملي خود به اين اداره ‏مراجعه كرده است، خاطرنشان مي كند: طي يك سال گذشته اين دومين بار است كه براي رفع اشكال كارت ‏شناسايي ملي خود و فرزندم به اداره ثبت احوال مراجعه كرده ام، اما هنوز موفق به دريافت كارت نشده ام. ‏ وي مي افزايد: در يكي از موارد عكس مرا با يك متقاضي ديگر اشتباهي چاپ كرده بودند و در يكي از موارد ‏ديگر نام پدر در كارت شناسايي ملي براي فرزندم كه در سربازي بسر مي برد ناقص و بدون پسوند تايپ شده ‏بود، به همين دليل براي دريافت كارت شناسايي خود و فرزندم حدود يازده ماه دچار بلاتكليفي و سرگرداني ‏شده بودم كه هم اكنون موفق به دريافت كارتها گرديدم.‏ --------------------- ‏* پيمودن 8 هزار كيلومتر براي رسيدن به كارت ملي ---------------------‏ مصطفي قرباني از كارشناسان مهندسي مكانيك خاك كه در سال جاري از تهران به استان فارس منتقل شده به ‏خبرنگار ما اظهار مي دارد: متأسفانه به دليل مشابهت فاميلي و نشاني دريافت كننده، كارت شناسايي من و ‏همسرم به جاي ارسال به استان فارس به خراسان رضوي ارسال شده است و با گذشت دو سال از صدور ‏كارت شناسايي، دهم شهريور امسال موفق به دريافت كارت شناسايي ام از استان خراسان شده ام.‏ وي مي افزايد: به دليل ناكارآمدي سامانه توزيعي ادارات پست مجبور شدم خودم براي دريافت كارت شناسايي ‏از فارس به تهران و بعد هم به استان خراسان رضوي مراجعه كنم، حالا هم كه كارتهاي شناساييمان را ‏دريافت كرده ام، مسؤولان ثبت احوال در پاسخ به اعتراضم اظهار مي دارند كه اشتباه در ارسال كارتها يك ‏امر عادي است. ‏ وي با اشاره به مدارك و رسيد پستي تحويل تقاضاي صدور كارت شناسايي ملي خود و همسرش تصريح مي ‏كند: اين مدارك نشان مي دهد از ارديبهشت سال 84 براي دريافت كارت شناسايي در حال پيگيري هستم، اما ‏هيچ نتيجه مثبتي تا چند روز گذشته عايدم نشده است. ‏ ----------------------- ‏* اجراي طرح بزرگ، مشكلات هم دارد-------------------------- حسيني حيدرآبادي نماينده مردم گرگان و آق قلا و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين ‏رابطه به خبرنگار ما اظهار مي دارد: اجرايي شدن طرح صدور كارت شناسايي ملي براي همه ايرانيان كه از ‏سن قانوني برخوردار هستند يك طرح بسيار بزرگ است و طبيعي است كه يك طرح بسيار بزرگ مشكلاتي ‏هم داشته باشد، اما بايد به نحوي وارد عمل شويم كه مشكلات و نارساييهاي موجود به حداقل كاهش يابد. ‏ وي مي افزايد: البته بحث اطلاع رساني درباره مزايا و تسهيلات كارت شناسايي ملي نيز از اهميت زيادي ‏برخوردار است، به همين دليل رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما در جريان صدور كارت شناسايي ملي ‏و ورود به مرحله اجباري شدن استفاده از آن به عنوان يك مدرك قابل قبول و قانوني بايد فعالانه تر عمل ‏نمايند.‏ اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان مي كند: البته بنابر اعلام سازمان ثبت احوال حدود 90 ‏درصد مردم كارت شناسايي ملي خودشان را دريافت كرده اند، اما در صورت وجود مشكل حقوقي و قانوني ‏كه باعث كند شدن فرايند صدور و تحويل كارت شناسايي ملي گردد، مجلس و كميسيونهاي تخصصي با تعامل ‏خوبي كه با دولت دارند آماده همكاري براي رفع مشكلات مردم و تسهيل در امر تحويل كارت شناسايي آنان ‏مي باشند. ‏ ------------------------ ‏* كارت شناسايي ملي مقدمه مكانيزه شدن آمار جمعيت ------------------------------‏ پورمحمدي وزير كشور در نشست خبري خود با خبرنگاران صدور كارت شناسايي ملي را مقدمه ورود به ‏مكانيزه كردن آمار جمعيت كشور توصيف كرده و اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه در فرآيند خدمت ‏رساني و شناسايي جامعه هدف و ارتباط آنان با نظام اداري مشكلات زيادي وجود داشته و موازي كاريهاي ‏موجود نيز باعث هدر رفتن بيت المال و عدم دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه اي شده است، به همين دليل ‏الزامي شدن استفاده از كارت شناسايي ملي از اهداف دولت در مقطع كنوني است. ‏ وي مي افزايد: در همه طرحهاي آينده دولت ارايه كد ملي و كد پستي به صورت يك ضرورت نگريسته شده ‏است و دولت مصمم است تمام شاخصهاي آماري هر چه زودتر با روشهاي نوين تكميل شوند و براي اين ‏منظور از همه توان دولت استفاده خواهيم كرد. ‏ وزير كشور كد شناسايي ملي را پايه همه داده هاي آماري هموطنان توصيف كرده و يادآور مي شود: در ‏ماههاي آينده هيچ نوع خدمتي از دستگاههاي دولتي بدون ارايه كد ملي امكانپذير نخواهد بود و در انتخابات ‏آينده ديگر از شناسنامه و برگ رأي و حضور در چندين مرحله وقت گير خبري نيست و رأي دهندگان تنها با ‏استفاده از شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي خود امكان حضور در انتخابات را خواهند داشت و هم ‏اكنون با تحويل كارت شناسايي ملي، زيرساختهاي لازم براي رايانه اي شدن انتخابات و استفاده ازاطلاعات ‏ديجيتال و مكانيزه در ادارات و نهادها فراهم شده است. ‏ ------------------------------------ ‏* ايرانيان مقيم خارج هم كارت مي گيرند -----------------------------‏ علي ناصري يكي از دست اندركاران طرح شناسايي كارت ملي در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: ‏حدود 200 هزار نفر از ايرانيان مقيم خارج براي دريافت كارت شناسايي ملي درخواست داده اند كه در حال ‏حاضر اين درخواستها به واحدهاي صدور كارت شناسايي ملي سازمان ثبت احوال ارجاع شده است. ‏ وي مي افزايد: براساس آمارهاي موجود، حدود يك ميليون ايراني در كشورهاي خارجي بسر مي برند كه با ‏هماهنگيهاي به عمل آمده با وزارت امور خارجه، دفاتر نمايندگي ايران در خارج آماده دريافت تقاضاي اين ‏عزيزان براي صدور كارت شناسايي ملي و تحويل آن به جامعه هدف مي باشند. ‏ ناصري در خصوص افرادي كه كارت خود را گم كرده اند، مي گويد: در اين مرحله با توجه به اينكه كارت ‏شناسايي ملي يك مدرك مهم و سند پر ارزش محسوب مي شود، دشواريهايي براي افراد به وجود خواهد آمد ‏كه اين دشواريها شامل تأخير در صدور كارت و پرداخت مبلغ 100 هزار ريال براي تحويل كارت المثني در ‏نظر گرفته شده و به همين دليل تلاش براي حفظ كارتها، توصيه مسؤولان سازمان ثبت احوال به دريافت ‏كنندگان كارتها مي باشد. ‏ ---------------------- ‏* الزامي بودن كارت شناسايي ملي از مهرماه -------------------------‏ اسماعيل سعيدي يكي ديگر از كارشناسان طرح صدور كارت شناسايي ملي نيز در گفت و گو با گزارشگر ما ‏اظهار مي دارد: از نيمه دوم امسال ارايه كارت شناسايي ملي براي همه هموطنانمان الزامي مي شود و ما ‏سعي داريم در روزهاي پاياني طرح همه تلاش خودمان را در جهت رفع مشكلات مردم و تحويل كارت ‏شناسايي آنان بكار بنديم.‏ وي مي افزايد: در همه مراكز استانها و شهرستانها ادارات ثبت احوال و نواحي تابعه آماده خدمت رساني و ‏تحويل كارت شناسايي ملي هستند و علاوه بر آن در مناطقي كه اداره ثبت وجود ندارد، مانند بخشها و روستاها ‏بخشداريها و دهياريهاي تحت پوشش وزارت كشور با در اختيار گرفتن فرمهاي تقاضاي كارت شناسايي ملي ‏اين خدمات را به مردم ارايه مي دهند.سعيدي به مشكلات به وجود آمده براي برخي از هموطنانمان در ادارات ‏پست اشاره كرده و تصريح مي كند: براي رسيدگي به مشكلات احتمالي ايجاد شده براي مردم در فرآيند ‏صدور كارت شناسايي ملي مراكز رسيدگي به شكايات ادارات ثبت آماده رسيدگي و رفع مشكلات هستند، اما ‏هم اكنون ادارات ثبت احوال با توجه به لزوم رسيدگي سريع به مشكلات و نارساييهاي طرح به صورت ‏مستقيم و بدون ارجاع مردم به ادارات پست آماده همكاري و رفع نيازهاي مردم هستند. ‏ ---------------------------- ‏* 82 درصد مردم كارت گرفته اند ---------------------------‏ سعيد عبودي معاون سجلي سازمان ثبت احوال كشور در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: هم اكنون ‏بيش از 82 درصد از مردم كشورمان كه براساس ضوابط سازمان ثبت احوال واجد شرايط دريافت كارت ‏شناسايي ملي شده اند تا پايان ساعت كاري بيستم شهريور اين مدرك شناسايي خود را دريافت كرده اند. ‏ وي در ادامه تصريح مي كند: با توجه به روند صدور كارت شناسايي ملي كه شامل دريافت تقاضا، تكميل ‏مدارك، ارسال به مركز و صدور كارت شناسايي و تحويل آن به متقاضي است، پيش بيني مي شود تا قبل از ‏پايان سال جاري همه هموطنان واجد شرايط كارت خودشان را دريافت نمايند.معاون سازمان ثبت احوال ‏همچنين خاطرنشان مي كند: در برخي از استانها صدور كارت شناسايي ملي بالاتر از 97 درصد جامعه هدف ‏را شامل شده است، مثلاً در استان آذربايجان غربي استفاده از كارت شناسايي ملي كاربردي شده و در برخي ‏از استانها كه مشكلاتي در فرآيند دريافت تقاضا و يا مراجعه مردم به ادارات ثبت احوال وجود داشته است، ‏حدود 95 درصد مردم كارت مورد نيازشان را دريافت كرده و در حال حاضر سازمان ثبت احوال آماده ‏دريافت تقاضا براي صدور كارت شناسايي ملي هموطنان در سراسر كشور به ويژه استانهايي است كه مردم ‏تاكنون نتوانسته اند تقاضاي صدور كارت ملي ارايه دهند.معاون سازمان ثبت احوال كشور تعداد تقاضاهاي ‏رسيده براي دريافت كارت شناسايي ملي را 43 ميليون تقاضا عنوان كرده و اظهار مي دارد: از اين تعداد 42 ‏ميليون نفر كارت شناسايي تحويل گرفته اند و طي روزهاي آينده يك ميليون نفر باقيمانده كارتهاي در دست ‏صدور را كه هم اكنون در مراحل توليد و توزيع قرار دارد از مراكز سازمان ثبت احوال دريافت خواهند ‏نمود. ‏ ------------------------- ‏* مردم زودتر مراجعه كنند ---------------------------------‏ عبودي همچنين درباره فرآيند الزامي شدن كد ملي و استفاده از كارت شناسايي ملي براي مردم عنوان مي كند: ‏از مهرماه استفاده از اين كارت در سراسر كشور الزامي مي شود، اما با توجه به شرايط موجود الزامي شدن ‏كارتهاي ملي در هر استان علاوه بر مراجعه و دريافت كارت توسط مردم به سيستمهاي بيمه اي، بانكي و ‏خدماتي و در نهايت نظر دولت بستگي دارد.وي مي افزايد: براساس قانون دستگاههاي مختلف اجرايي، ‏بانكهاي اطلاعاتي خود را بايد به گونه اي طراحي كنند كه افراد جامعه هدفشان با كد شناسايي ملي قابل ‏تشخيص و شناسايي باشند، زيرا كد ملي وسيله تبادل اطلاعات بين دستگاههاي مختلف اجرايي نيز مي باشد و ‏از بسياري از همپوشاني ها مي كاهد. ‏ معاون سازمان ثبت احوال همچنين يادآور مي شود: در فرآيند دريافت سهام عدالت اهميت كارت شناسايي ملي ‏ثابت شد به همين دليل لازم است مردم در آخرين روزهاي باقيمانده نسبت به دريافت كارت شناسايي ملي اقدام ‏كنند.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName