آثار مثبت كنترل چشم
توسط : یاكریم

آثار مثبت كنترل چشم

همان گونه كه چشم چرانى آثار بدى در پى دارد، پرهيز از اين بيمارى پليد نيز اثرات خوبى بر روح و روان جوان خواهد گذاشت كه به چند اثر از آن اشاره مى كنيم :

1) كنترل چشم ؛ بالاترين غنيمت

در دنيا بسيارى از چيزها داراى سود است ، امام صادق (عليه السلام ) كنترل چشم از نامحرمان را سود بزرگى دانسته اند كه بالاتر از آن تصور نمى شود.

امام فرمود : « ما اءغتنم اءحد بمثل ما اغتنم بغض البصر، فان البصر لا يغض عن محارم الله الا و قد سبق الى قلبه مشاهدة العظمة و الجلال ... » هيچ كس سودى بالاتر از سود فرو پوشاندن چشم به دست نياورده است ؛ چون هر اندازه كه چشم را از محارم خدا فرو پوشانده و كنترل كند، دريچه قلبش باز شده تا آثار عظمت و جلال را ببيند.

2) چشيدن شيرينى ايمان

از پيامبر بزرگوار (صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود : « النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من الله اءعطاها ايمانا يجد حلاوته فى قلبه » نگاه به نامحرم تيرى است زهر آگين از تيرهاى شيطان ؛ پس هر كس به خاطر ترس از خدا از آن چشم بپوشد، خداوند ايمانى را به او عنايت مى كند كه شيرينى آن را در قلب خود احساس ‍ كند.

3) چشيدن شيرينى عبادت

عبادت خدا هنگامى لذت بخش و شيرين است كه جوان ، طعم شيرينى عبادت را احساس كند. قطب راوندى از پيامبر (صلى الله عليه وآله) روايت كرده است كه فرمود : « النظر الى محاسن النساء سهم من سهام ابليس فمن تركه اذاقه الله طعم عبادة تسره » نگاه به زيبايى هاى زنان ، تيرى از تيرهاى شيطان است . پس هر كه از آن چشم بپوشد، خداوند به او شيرينى عبادتى را مى چشاند كه شادمان گردد.

4) ازدواج با حورالعين

چهارمين فايده اى كه در اثر كنترل چشم به انسان مى رسد، ازدواج با حورالعين در بهشت است كه اين ازدواج ، توسط خالق يكتا براى بنده اش انجام خواهد گرفت . امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد : « من نظر الى امراءة فرفع بصره الى السماء اءو غمض بصره لم يرتد اليه بصره حتى يزوجه الله عزوجل من الحور العين » هر كس نگاهش به زن نامحرمى افتد، پس چشم خود را به سوى آسمان بالا برد يا آن را ببندد. هنوز چشم خود را باز نكرده ، خداوند حورالعينى را به همسرى او در مى آورد.

نویسنده حسين شاهد خطيبي 

منبع:

 http://www.lailatolgadr.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=32 

سه شنبه 27/6/1386 - 11:33
پسندیدم 0
UserName