كنستانتين
توسط : alkapon

گريستن خوب نيست

مگر بشود جوري گريست كه چشم ها نفهمند

سه شنبه 27/6/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName