كنستانتين
توسط : alkapon

دلا بسوز كه سوز تو كارها بكند

نياز نيمه شبي دفع صد بلا بكند

تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار

كه رحم اگر نكند مدّعي ، خدا بكند

سه شنبه 27/6/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName