كنستانتين
توسط : alkapon

ياد باد آنكه ز ما وقت سحر ياد نكرد

به وداعي دل غمديده ي ما شاد نكرد

دل به اميد صدايي كه مگر در تو رسد

ناله ها كرد در اين كوه كه فرهاد نكرد

سه شنبه 27/6/1386 - 11:28
پسندیدم 0
UserName