كنستانتين
توسط : alkapon

ديدي كه يار جز سر جور و ستم نداشت

بشكست عهد و از غم ما هيچ غم نداشت

يا رب مگيرش ار چه دل چون كبوترم

افكند و كشت و حرمت صيد حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه يار

حاشا كه رسم لطف و طريق كرم نداشت

سه شنبه 27/6/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName