مانده تا برف زمين آب شود...
توسط : senator1990

 مانده تا برف زمین آب شود.

 مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر.

 ناتمام است درخت .

 زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد

 و فروغ تر چشم حشرات

 و طلوع سر غوك از افق درك حیات.

                          سهراب سپهری

سه شنبه 27/6/1386 - 11:12
پسندیدم 0
UserName