كنترل نگاه
توسط : یاكریم
ابن ام مكتوم كه فردى نابينا بود بر رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) وارد شد ورود اين شخص نابينا مصادف بود با حضور ميمونه و ام سلمه . حضرت دستور داد تا خود را بپوشانند (و يا مخفى كنند) آن دو به رسول خدا عرض كردند مگر او نابينا نيست ؟ او كه چشم ندارد تا ما را ببيند.

حضرت در پاسخ به آن دو فرمود: آيا شما دو نفر هم نابينا هستيد؟ آيا او را نمى بينيد؟

سه شنبه 27/6/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName