كنترل نگاه در سيره و سخن پيامبر
توسط : یاكریم

كنترل نگاه در سيره و سخن پيامبر

سكين بن عبدالعزيز گويد: از پدرم و او از ابن عباس شنيد كه مى گفت : در روز عرفه هنگام بيرون آمدن از صحراى عرفات ، شخصى در پشت سر پيامبر (صلى الله عليه وآله) سوار شده بود در حالى كه چشم چرانى مى كرد، چند مرتبه پيامبر (صلى الله عليه وآله) صورت او را برگرداند، تا به زنان نامحرم نگاه نكند؛ اما او همچنان به زنان نگاه مى كرد اين جا بود كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) به او فرمود:

فرزند برادرم ، اين روز، روزى است كه اگر كسى مالك چشم و گوش و زبانش باشد، خداوند او را خواهد آمرزيد.

سه شنبه 27/6/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName