حكم نگاه از ديدگاه قرآن
توسط : یاكریم
حكم نگاه از ديدگاه قرآن

سوره مباركه نور در دو آيه به حكم اين مسئله پرداخته است در آيه نخست خطاب به مومنان و در آيه دوم خطاب به زنان مى فرمايد : « قل للمومنين يغضوا من اءبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك اءزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون و قل للمومنات يغضضن من اءبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها... » به مومنان بگو چشم هاى خود را (از نگاه به نامحرمان ) فرو گيرند و دامان خود را حفظ كنند، اين براى آن ها پاكيزه تر است از آن چه انجام مى دهيد و به زنان با ايمان بگو چشم هاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز در آن مقدارى كه ظاهر است آشكار نكنند.

در شان نزول آيه ، كلينى به سند خود از امام محمد باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه جوانى از انصار در يكى از كوچه هاى مدينه ، با يك زن رو به رو شده بود و اين هنگامى بود كه پوشش زنان تا پشت گوششان بود؛ بدين معنا كه مقنعه خود را طورى مى بستند كه اضافه بر گردن ، دو گوش آن ها نيز پيدا بود آن جوان كه پيوسته به او نگاه مى كرد تا بر او گذشت و داخل كوچه ديگرى رفت ولى او همچنان از پشت سر به او نگاه مى كرد و به راه خود ادامه مى داد ناگاه صورتش به استخوان يا شيشه اى كه از ديوار بيرون آمده بود، خورد صورتش را زخمى و خون آلود نمود.

جوان به خود آمد و ديد خون بر سينه و پيراهنش سرازير است با خود گفت : سوگند به خدا كه نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) خواهم رفت و از ماجرا آگاهش خواهم ساخت .

پس نزد رسول خدا رفت . همين كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) او را ديد، پرسيد: چرا چنين شده است؟

در همان حال جبرئيل بر پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرود آمد و اين آيه را بر آن حضرت قرائت كرد...
سه شنبه 27/6/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName