نيكى و احسان به پدر و مادر در نظر پيامبر (صلى الله عليه وآله) و معصومين (عليهم السلام )
توسط : یاكریم
نيكى و احسان به پدر و مادر در نظر پيامبر (صلى الله عليه وآله) و معصومين (عليهم السلام ) آن قدر مهم است كه هرگز آن را به پدر و مادر مسلمان محدود نكرده اند.

زكريا بن ابراهيم گويد من نصرانى بودم ، پس از اسلام آوردن ، در سالى كه به حج مشرف شده بودم بر امام صادق (عليه السلام ) وارد شدم . به حضرت عرض كردم : پدر و مادرم نصرانى هستند و مادرم بينايى خود را از دست داده است آيا با آنها هم غذا شوم ؟

حضرت فرمود: آيا گوشت خوك هم مى خورند؟

عرض كردم : نه نزديك آن هم نمى شوند.

فرمود: اشكالى ندارد، اما نسبت به مادرت بسيار نيكى كن .

همين دستور از امام صادق (عليه السلام ) و خدمت و نيكى او به مادر، سبب شد كه مادرش به اسلام روى آورده و مسلمان شود.

سه شنبه 27/6/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName