عبادت جوانان
توسط : یاكریم

از صدر اسلام ، خاطرات زيبايى از عبادت هاى معصومين (عليهم السلام ) در جوانى ، همچنين از برخى جوانان عاشق دلداده خدا بر جاى مانده كه آن ها نه فقط بر مسلمانان و جوانان آن زمان اثر گذاشته ، بلكه تاثير مثبتى بر جوانان ما نيز خواهد داشت .

جوان خوش گذرانى در مدينه ، همين كه پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله) از دنيا رفت ، روش خود را تغيير داده مشغول عبادت خدا شد.

به او گفتند: اگر در حال حيات پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله) چنين كارى كرده بودى ، بدون شك چشم آن حضرت روشن مى گشت .

او در پاسخ گفت من در زمان حيات پيامبر (صلى الله عليه وآله) دو امان نامه از طرف پروردگار داشتم ؛ يكى از آن ها از من گرفته شد و ديگرى مانده است سپس گفت : خداى متعال پيامبر خود را در قرآن كريم مخاطب قرار داده و مى فرمايد: هيچ گاه خدا بندگان را عذاب نمى كند در حالى كه تو در ميان آن ها مى باشى و حال كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) از ميان ما رفته است . قرآن مى فرمايد: هيچ گاه خداى بندگان را عذاب نمى كند در حالى كه آنان طلب آمرزش مى كنند بدين جهت است كه به تلاش و سختى روى آورده ام .
سه شنبه 27/6/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName