سخنی از حکیم گریان
توسط : دیوژن م
 

برآورده شدن همه آرزوهای انسانی لطفی ندارد. بيماری است که تندرستی را خوشايند می کند، شر است که خير، گرسنگی است که سيری و رنج است که راحتی را خوشايند می کند.        هراکليتوس

هراکلیتوس را حکیم گریان می گفتند. او 530 سال قبل از ميلاد مسيح در يک خانواده اشرافی به دنيا آمد. از همان جوانی خلوت را بيش از بودن با جمع دوست داشت و بنابراين از مردم کناره گرفت و در کوهها ساکن شد و عمر خويش را بر سر يافتن مفهوم يگانه ای که توجيه وجود همه پديده ها باشد، گذارد.

او را طرفدار نظريه تنازع بقا می دانند: " کشاکش، شهريار همه چيز و همه کس در جهان است. برخی را بر می گزيند و اربابشان می کند و برخی را به خاک سياه می نشاند. بعضی را برده می کند و بعضی را آزاد... و کشاکش همان عدالت است."

سه شنبه 27/6/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName