سايه عرش ‍ خداوند برسر چه جواني است؟
توسط : یاكریم
پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود :  « سبعة فى ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله ... شباب نشاء فى عبادة الله عز و جل » هفت دسته هستند كه در سايه عرش ‍ خداوند، روزى كه هيچ سايه اى جز سايه او نيست ... جوانى كه بر عبادت پروردگار تربيت يافته و بزرگ شده باشد.
سه شنبه 27/6/1386 - 9:44
پسندیدم 0
UserName