پيامبر وجوانان
توسط : یاكریم
قرائت قرآن در محفل جوانان

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: روزى پيامبر بزرگوار اسلام (صلى الله عليه وآله) از برخى جوانان انصار ستايش كرد و فرمود مى خواهم بر شما آياتى از قرآن مجيد تلاوت كنم ؛ پس هر كه گريه كرد، بهشت بر او واجب مى شود آن گاه آخر سوره زمر را بر آنان تلاوت فرمود : « و سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤ ها فتحت اءبوابها و قال لهم خزنتها اءلم ياءتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » كسانى كه كافر شدند، گروه گروه به سوى جهنم رانده مى شوند وقتى به دوزخ مى رسند، درهاى آن گشوده مى شود و نگهبانان دوزخ به آن ها مى گويند: آيا رسولانى از ميان شما به سويتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را براى شما بخوانند و از ملاقات اين روز شما را بر حذر دارند؟
مى گويند: آرى ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلم شده است .

تمام جوانان حاضر در مجلس گريستند، جز يك جوان كه گفت : يا رسول الله من خود را به حال گريه در آوردم ، اما اشكى از چشمانم جارى نشد.

پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود: من بار ديگر اين آيه را بر شما تلاوت مى كنم و هر كه خود را به حالت گريه درآورد، بهشت بر او است و آن گاه آيه را بر آن ها تكرار فرمود اين بار تمام جوانان گريه كردند مگر همان جوان كه فقط تباكى كرد و به فرموده پيامبر (صلى الله عليه وآله) همه از اهل بهشت شدند.
سه شنبه 27/6/1386 - 9:21
پسندیدم 0
UserName