دعا
توسط : یاكریم

بسم الله الرحمن الرحيم

« اللهم امتعه بشبابه  »

خدايا ( جوانان را ) از جوانى بهره مند ساز.

سه شنبه 27/6/1386 - 9:13
پسندیدم 0
UserName